Forside

PUBLIC NOTICE

Pactum De Singularis Caelum

Jan af slægten Samsøe Boskjold

skabt af Skaberen i treenighed

Treenigheden ~ Vestigium trinitatis

notitia - memoria - voluntas

erkendelse - erindring - vilje

 

Trust 583154-303274-153005 - Trust OH3154-303274-153005 - Trust EZ3154-303274-153005

Mennesket har medfødte, og iboende

friheder, rettigheder og suverænitet,

med ret til ophold og fri bevægelse

indenfor hver stats grænser, med ret

til en Nationalitet og en Nation

Proklameret af De Forenede Nationers

Plenarforsamling den 10. december 1948

Den af Skaberen, i Sandhed, Skabte

 

Jan af slægten Samsøe Boskjold

levende skabning med suverænitet, og ejendomsret for

Sit jeg, Sit navn, slægtsnavn og dertil knyttede medfødte og iboende

friheder, rettigheder, og med ret til en Nation og Nationalitet

 

De Vestlige Stater har frivilligt skabt og tiltrådt traktater, konventioner, charters og aftaler, bl. andet,- Konvention for Menneske/Friheds- rettigheder, Konvention for tortur, Geneva Konvention,- foretages en handling i strid hermed erlægges der en betydelig erstatning herfor, yderligere kan alle der virker i staten, i offentlig tjeneste eller hverv, der misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes med fængsel op til 3 år, (16. kap. I straffeloven)

 

personaer i offentlig tjeneste eller hverv er edsvorne og pålagt ikke at handle i strid med lov, konventioner og aftaler, og pålagt beskyttelse af mennesket som race, individ, levende kreation, menneskets habitat, skabelser og energier, beskyttet af Positive Law og Folkeretten, således kan ingen eller noget udelukke, krænke, tage eller påføre en hvilken som helst del af liv, legeme, sjæl og blod, ejet og skabt i sandhed, tilhørende det suverænt skabende og det i sandhed skabte Menneske

 

Jan af slægten Samsøe Boskjold, skabt af Skaberen i treenighed

Treenigheden ~ Vestigium trinitatis

notitia - memoria - voluntas

erkendelse - erindring -vilje

Trust 583154-303274-153005 - Trust OH3154-303274-153005 - Trust EZ3154-303274-153005

ACCEPT

 

Trust modtager Jan Samsøe Boskjold Trust ID 583154-303274-153005 anerkender helt og fuldt den Danske Stat, den Danske Stats love, den Danske Stats betingede suverænitet, og

 

Trust modtager Jan Samsøe Boskjold Trust ID 583154-303274-153005 anerkender helt og fuldt den Danske Stats selvstændighed, dens sikkerhed, dens Grundlov, dens personaer, dens offentlige myndigheder eller embedspligt, og

 

Trust modtager Jan Samsøe Boskjold Trust ID 583154-303274-153005 anerkender helt og fuldt Den Danske Stats tiltrådte traktater og konventioner, såvel som Staters indbyrdes lovlige aftaler, og

 

Trust modtager Jan Samsøe Boskjold Trust ID 583154-303274-153005 anerkender alle Staters love, traktater, konventioner, charters og lovlige aftaler og respekterer deres borgere og deres rettigheder, og

 

Menneske Jan af slægten Samsøe Boskjold hævdet i Trust 583154-303274-153005 anerkender De Forenede Nationer kendt som FN

 

Vitterliggjort, Stadfæstet og godtgjort af

 

Den af Skaberen, I Sandhed, Skabte

Jan Samsøe Boskjold i treenighed ved trusts:

Trust 583154-303274-153005 - Trust OH3154-303274-153005 - Trust EZ3154-303274-153005

Kontakt Information:

 

Ønsker staten, eller enhver heri, i offentlig tjeneste eller hverv, eller en hvilken helst repræsentant herfor eller heri

at kommunikere til

Jan Samsøe Boskjold hævdet i

Trust 583154-303274-153005

er det Kommunikation med

Trust ID 583154-303274-153005

og skal bruge følgende :

Office of Trustee

Trust ID 583154-303274-153005

Vesterbrogade 208 - Box 97

1800 Frederiksberg C.

I modsat fald er Der erstatningspligt efter Tabel A